Em kîne

Newroz

Navenda Çand û Ragihandinê

* Sond - Parta Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê