جديد الموقع

Elî delal….. Kamran simo Hedilî

                                                       Elî delal

                                          lerzeke nehînî

                                       min dilerizêne

                                    di hizir min de

                                   berf dibare

                                bihar diçe

                             havîn dişemite

                                              rojên çûyî

                                               zerpelên payîzî

                                                 di guhên min de

                                                   distrênin

                                hilma xatirxwestinê

                               devê kendalê jînê

                             li ber min

                              vedike

                                       zarezûra

                                          karwaniyê dawî

                                            guregura

                                            volkanê nivistî

                                            di nava min de

                                              tê min

                             bedena min

                              di dilê min de

                                 perçe dibe

                                 şadî

                                   xemgîniyê

                                   di hişê min de

                                   distrihêne

                       di gewriya min de

                       hêstir dixeniqin

                                       rûkenî

                                     di rûyê min de

                                 diqurmiçe

                               li nav qolincên

                             windakirinê

                          difetisim

                                     çav

                                   teşîrêsên

                                  xeyalên

                               wan rojên

                           şadiyên mest in

01 06 2015