جديد الموقع

Jiyana rojnama Kurdistan
Mislim Şêx Hesen*

Werza biharê, 22 Nîsanê 1898 an zayînî Mîrê kurd Mîqdad Midhet Bedirxan yekemîn rojnama ya bi navê Kurdistan li paytexta Misirê El Qahîra li çapxana El Hîlal çap kir. Weşandina rojnama Kurdistan di wê demê de gaveke zor pîroz bû, nexasim bo şiyarbûna gelê Kurd li seranserî xaka Kurdistanê, ji ber ku di hemû warên jiyanê de mijar û babet diweşandin (siyasî – civakî – olî – aborî… HWD). Rojnama Kurdistan, bi tîpên Erebî û zarava Kurmancî mijarên xwe nîv mehan e di hindirê çar rûpelan de diweşand, û carê nekêmtirî du hezarî 2000 î dihat belavkirin li Kurdistan û Ewropa. Hejmarên rojnama Kurdistan Sih û yek (31)  jimar hatin weşandin, jimara (1…ta… 5) li paytexta Misrê El Qahîra hatin çapkirin, û jimara (6…ta…19) li welatê Swêsrayê, bajarê Cinêvê li ser destê birayê wî Ebdirehman Bedirxan hatin weşandin, her wiha cardî jimara (20…ta…23) li Qahîreyê li ser destê Sureya Bedirxan hatin çapkirin, Lê jimara (24….ta…29) li bajarê Folkîston Birêtaniya hatin weşandin, û herdu jimarên dawiyê (30-31) dîsa li Cinêvê hatin çapkirin û bi jimara (31) kuta bû mixabin.  Lê hêjayî gotinê ye ku hemû jimarên rojnama Kurdistan di pirtûkxana (HAMBORGÊ) de li Almanya parastîne. Vêca bi bona Salvegera 122 salan hemû kesên ku ked û xebateke bê hempa bo weşan rojnama Kurdistan kirî, wê jindayî bimîne di dilê her kesî ku xemxarê kurdeyetî ye, û her wiha serkeftinê ji weşanên kurdî re hêvî dikin.

Werza biharê, 22 Nîsanê 1898 an zayînî Mîrê kurd Mîqdad Midhet Bedirxan yekemîn rojnama ya bi navê Kurdistan li paytexta Misirê El Qahîra li çapxana El Hîlal çap kir. Weşandina rojnama Kurdistan di wê demê de gaveke zor pîroz bû, nexasim bo şiyarbûna gelê Kurd li seranserî xaka Kurdistanê, ji ber ku di hemû warên jiyanê de mijar û babet diweşandin (siyasî – civakî – olî – aborî… HWD). Rojnama Kurdistan, bi tîpên Erebî û zarava Kurmancî mijarên xwe nîv mehan e di hindirê çar rûpelan de diweşand, û carê nekêmtirî du hezarî 2000 î dihat belavkirin li Kurdistan û Ewropa. Hejmarên rojnama Kurdistan Sih û yek (31)  jimar hatin weşandin, jimara (1…ta… 5) li paytexta Misrê El Qahîra hatin çapkirin, û jimara (6…ta…19) li welatê Swêsrayê, bajarê Cinêvê li ser destê birayê wî Ebdirehman Bedirxan hatin weşandin, her wiha cardî jimara (20…ta…23) li Qahîreyê li ser destê Sureya Bedirxan hatin çapkirin, Lê jimara (24….ta…29) li bajarê Folkîston Birêtaniya hatin weşandin, û herdu jimarên dawiyê (30-31) dîsa li Cinêvê hatin çapkirin û bi jimara (31) kuta bû mixabin.  Lê hêjayî gotinê ye ku hemû jimarên rojnama Kurdistan di pirtûkxana (HAMBORGÊ) de li Almanya parastîne. Vêca bi bona Salvegera 122 salan hemû kesên ku ked û xebateke bê hempa bo weşan rojnama Kurdistan kirî, wê jindayî bimîne di dilê her kesî ku xemxarê kurdeyetî ye, û her wiha serkeftinê ji weşanên kurdî re hêvî dikin.

* Rojnama Newroz – hejmar /144/ – 15ê Avrêl 2020 an – Ji weşanên Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê.